1990

 

Uusi sukupolvi ottaa vetovastuun

Vuonna 1993 tapahtui Pitkäsen tilalla sukupolvenvaihdos. Tilan vetovastuu siirtyi Reijo Pitkäselle, joka yhdessä vaimonsa Outin kanssa alkoi huolehtia tilan toiminnasta. Heti aluksi oli ratkaistava, miten tilaa tullaan jatkossa kehittämään ja mitkä ovat tavoitteet. Reijo ja Outi päättivät erikoistua kuoritun perunan tuottamiseen ja jalostamiseen. Sen seurauksena perustettiin Pitkäsen Peruna Oy vuonna 1999. Omaa viljelypinta-alaa päätettiin supistaa n. 60 hehtaariin ja aloittaa raaka-aineen hankinta sopimusviljelijöiden kautta. Varastoinnissa suurin muutos oli kaikkien varastojen muuttaminen laatikkovarastoiksi vuosikymmenen kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

1960    1970    1980    1990    2000    2010

© Pitkäsen Peruna Oy